Chráníme vaše nápady, jako by byly naše vlastní

Zjistěte jak

Transparentnost, profesionalita a partnerství.

S každým klientem pracujeme, jako by byl náš jediný. Vaše nápady bereme jako své vlastní. Vážíme si vás i vaší práce a obojí chráníme, jako by šlo o nás samotné. Jen tak se za vás dokážeme prát s opravdovou vervou. A je úplně jedno, jestli jste firma, úřad, škola, nezisková organizace nebo fyzická osoba. Každý klient je pro nás stejně důležitý jako jiný. Zastupujeme vás před mezinárodními a národními patentovými úřady v celé Evropské unii. Dále se specializujeme na Rusko, Moldavsko, Bělorusko, Ukrajinu, Kazachstán, Srbsko, Turecko, Blízký východ a severní Afriku.

O nás

Logo
 • Ochranná známka

  Ochranná známka chrání slovní a grafické značky, tvary, obaly, loga, znělky. Rozlišuje od sebe výrobky a služby stejného druhu od různých firem, aby se v nich spotřebitelé snáze vyznali a snáze je rozpoznali.

  Více informací

 • Průmyslový vzor

  V zásadě chrání tvar a vzhled výrobku, jeho design, spočívající v liniích, obrysech, barvách, tvarech, strukturách a materiálech. Nejde o technické či konstrukční parametry výrobku, ale o jeho vizuální vlastnosti.

  Více informací

 • Užitný vzor

  Užitný vzor je velmi podobný patentu, proto se mu také někdy přezdívá malý patent. Nicméně je snazší jej získat a ochránit tak vaše vlastnictví rychleji.

  Více informací

 • Patent

  Tento dokument chrání vaše vynálezy. Jde o legální monopol, který uděluje patentový úřad daného státu. V České republice je to Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV).

  Více informací

 • Autorská práva

  Autorské právo chrání výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele díla – autora. Může se vztahovat na literární díla, umělecká či vědecká, která jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, ale i na originální tvůrčí zpracování jiného autorského díla.

  Více informací

 • Doménové jméno

  Vhodně vybraná a chráněná doména je dnes předpokladem úspěšného prosazení značky na trhu. Doménové jméno je zjednodušeně označení adresy vaší internetové stránky.

  Více informací

 • Nekalá soutěž

  Víte co je fair play? Tak podobně to funguje i na trhu. Nekalá soutěž označuje jakékoliv jednání v hospodářské soutěži či styku, které nesplňuje dobré mravy soutěže a může uškodit jiným soutěžitelům, spotřebitelům, konkurentům nebo zákazníkům.

  Více informací

Patenty a ochranné známky

Nečekejte, až to konkurence udělá za vás. Buďte rychlejší. Pomůžeme vám s přihlášením ochranných známek, průmyslových vzorů, užitných vzorů i patentů. Věřte nám, že se do toho nechcete pouštět bez odborníků, kteří vědí, co dělají.

Více

Spory a právní poradenství

Probíráme s vámi cokoliv, s čím se právě potýkáte, a pomáháme vám najít správný postup a řešení. Může jít o konkrétní porušení práv duševního vlastnictví, kdy si nejste jistí, jak postupovat.

Více

Pereme se za vás. Za vaše nápady. Za vaše myšlenky. Za vaše práva.

Pojďme na to